Restylane Frequently Asked Questions

Vad skall jag tänka på när jag överväger en behandling?

Först och främst skall du alltid kontakta en utbildad behandlare för att vara säker på att behandlingen utförs korrekt. För din egen skull, var beredd att under konsultationen berätta om eventuella sjukdomar du haft eller om du gjort andra liknande behandlingar.

Hur länge syns effekten av en behandling med Restylane?

En av de stora fördelarna med Restylane är att effekten är långvarig men inte permanent. Hur länge beror på flera faktorer t.ex. din hudtyp, livsstil och ålder. Efter den inledande behandlingen, rekommenderas normalt uppföljningsbehandlingar ungefär var sjätte till tolfte månad. En behandling av läpparna behöver oftast upprepas efter ungefär sex månader.

Kan vem som helst behandlas med Restylane?

De flesta kan ha glädje av en behandling med Restylane. Om du vill släta ut linjer och rynkor eller skapa mer markerade eller fylligare läppar kan Restylane vara till hjälp. Likaså, om du vill markera dina ansiktskonturer, till exempel kinder eller haka, eller föryngra huden i ansiktet, på dina händer, halsen eller dekolletaget så är Restylane ett bra alternativ för dig.
I samband med konsultationen före behandlingen bör du diskutera tidigare eventuella sjukdomar med din behandlare och också berätta om du gjort andra liknande behandlingare tidigare..

Behöver man smärtlindring i samband med en behandling med Restylane?

Eftersom vi alla upplever smärta olika finns det varianter av Restylane både utan och med inbyggd bedövning vilket kan kännas tryggt. En bedövningskräm kan också vara ett bra alternativ för att göra din behandling så behaglig som möjligt. En annan form av bedövning, dentalblockad (liknande den hos tandläkaren), används ofta för att bedöva vid behandling av läppar.

Finns det några risker med Restylane?

Mer än 20 miljoner behandlingar har utförts sedan Restylane lanserades 1996. Reaktioner mot produkten är sällsynta. Injektionsrelaterade reaktioner förekommer, vilket kan uppstå vid alla sorters injektioner.De vanligaste är lätt rodnad, svullnad, klåda, blåmärken, smärta och ömhet. Reaktionerna är vanligen milda till måttliga och försvinner oftast inom kort efter injektionen. Vanligtvis försvinner de av sig själva inom en eller två dagar efter behandlingen, men efter vissa behandlingar kan de vara längre, ibland ända upp till två veckor. Efter en läppförstoring kan dina läppar vara svullna i upp till en vecka.
Kontakta din behandlare vid kraftigare reaktioner eller om de pågår längre än en vecka.
Som vid alla injektioner finns en liten infektionsrisk. Lokala inflammationsreaktioner, beskrivna som milda till måttliga och som vanligen reglerar sig själva inom två veckor, har rapporterats, men sällan.
För mer information och förklaringar om biverkningar, vänd dig till din behandlare.

Vilken klinisk erfarenhet finns bakom Restylane?

Restylane är den mest beprövade och undersökta fillern baserad på hyaluronsyra som finns att få idag. Den är normen inom sitt område. Dess säkerhet och effekt är kliniskt bevisade och stöds av omfattande kliniska data. Restylane har använts i 19 år och i mer än 20 miljoner behandlingar över hela världen. Forskning och utveckling pågår fortlöpande.

Restylane Products

Finns det olika Restylane?

Restylane består av en serie olika produkter som är särskilt anpassade för dina personliga behov. Rådgör med din behandlare under konsultationen före behandlingen vilken produkt som bäst passar dina behov.

Restylane Skincare Produkter

Vem är behörig att ge behandlingar med Restylane?

Medicinskt utbildade personer, i enlighet med svensk lagstiftning. Behandlare ska också gå Galdermas egna Trained Restylane Professional program.
Vi vill uppmärksamma dig på att vi endast tar emot ansökningar till kurserna av legitimerade läkare, sjuksköterskor och tandläkare. (Varav sjuksköterskor och tandläkare måste ha ansvarig läkare, anledningen till detta är att sjuksköterskor och tandläkare inte har samma förskrivningsrätt som läkare.) med gällande patientförsäkring.

Vem tillverkar Restylane?

Restylane utvecklas och produceras av det svenska -företaget Q-Med AB med huvudkontor i Uppsala, och kontor runt hela världen. Q-Med arbetar kontinuerligt med forskning och utvecklingsprogram där säkerhet och kvalité har högsta prioritet. Restylane har idag visats vara säker, effektiv och långvarig, något som stöds av erfarenheten från mer än fjorton års klinisk användning och mer än 20 miljoner behandlingar över hela världen.

Kan jag använda Restylane om jag gjort en laserbehandling eller en kemisk peeling?

Ja, men om du nyligen fått en laserbehandling eller gjort en kemisk peeling är det bra att vänta tills området är fullständigt läkt och huden är som vanligt igen. Rådgör med din behandlare.

Hur tillverkas Restylane?

Q-Med har en patenterad, unik teknologi, NASHA, som stabiliserar hyaluronsyra så att den blir långlivad med ändå liknar kroppens egen hyaluronsyra.

Vad är hyaluronsyra?

Hyaluronsyra är en sockermolekyl som naturligt förekommer i nästan alla levande organismer. Den binder vatten och kan fungera som smörjmedel och stötdämpare i kroppens rörliga delar, till exempel lederna. Den är också viktig för transporten av näringsämnen och för regleringen av hudens fuktbalans.

Restylane Products